Plassen / Facilities

Vi tilbyr faste plasser for oppstilling av campingvogn, utleie av små hytter og korttidsplasser for telt, bobil og campingvogn. Sentralt på plassen ligger toalett- og dusjanlegget. Det er en enkel kiosk på plassen, og alle gjester kan benytte et felleskjøkken til matlaging og oppvask.

In addition to our permanent caravan spaces, we offer short term rental spaces for tents, mobile homes and caravans. All guests have access to our toilets and coin-operated showers, and can use the kitchen for cooking. There is a small snackbar in the reception.

Priser

Korttidsleie (telt, bobil, campingvogn):

  • Telt, fra 250 til 500 kr/natt avhengig av størrelse.
  • Bobil/camping vogn uten fortelt: 400 kr/natt. Strøm inkludert.
  • Combi camp: 400 kr/natt. Strøm inkludert.
  • Bobil/campingvogn med fortelt: 500 kr/natt. Strøm inkludert.

Prices

Short term rentals (tents, mobile homes, caravans):

  • Tent: from 250 NOK/night to 500 NOK/night, depending on size.
  • Mobile home or caravan without awning/tent: 400 NOK/night. Electricity included.
  • Combi camp: 400 NOK/night. Electricity included.
  • Mobile home or caravan with awning/tent: 500 NOK/night. Electricity included.