Plassen / Facilities

Vi tilbyr faste plasser for oppstilling av campingvogn, utleie av små hytter og korttidsplasser for telt, bobil og campingvogn. Sentralt på plassen ligger toalett- og dusjanlegget. Det er en enkel kiosk på plassen, og alle gjester kan benytte et felleskjøkken til matlaging og oppvask.

In addition to our permanent caravan spaces, we offer short term rental spaces for tents, mobile homes and caravans. All guests have access to our toilets and coin-operated showers, and can use the kitchen for cooking. There is a small snackbar in the reception.

Priser

Korttidsleie (telt, bobil, campingvogn):

  • Lite telt, inntil 2 personer: 200 kr/døgn
  • Telt inntil 4 personer: 250 kr/døgn
  • Bobil/campingvogn: 300 kr/natt.  Strøm inkludert. Tillegg for fortelt.

Prices

Short term rentals (tents, mobile homes, caravans):

  • Small tent, up to 2 persons: 200 NOK/night
  • Tent, up to 4 persons: 250 NOK/night
  • Mobile home/caravan: 300 NOK/night. Electricity included. Extra charge for awning.